Select Page

Maatalouden, kuntien jätevesihuollon ja teollisuuden vesipitoisten bioperäisten lietteiden volyymit ovat useita miljoonia tonneja vuositasolla. Suomi on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 kaikesta lietteestä jo 50 % prosessoidaan.

Nestemäinen liete sisältää merkittävän määrän arvokkaita ravinteita, mutta nestemäisessä muodossa sen sijoittaminen tuottaa haasteita.

– Ympäristöstä huolta kantavalle nämä asiat ovat olleet jo pitkään mielessä. Fertilexin taustavaikuttajat olivat omilla tahoillaan miettineet ratkaisuja. Viime syksynä löysimme toisemme ja asiat lähtivät rullaamaan vauhdilla. Olemme tekemässä Mynämäelle nyt jotain uutta ja merkittävää, valottaa Fertilex Oy:n osakas ja toimitusjohtaja JYRKI UURTIO.

Ympäristöystävällisyys on Fertilexin strateginen perusvalinta ja yritys tuo markkinoille luomukelpoisen lannoitteen, jonka valmistamisen jokainen toiminto on mietitty energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi. Tällä toiminnalla liete muuttuu helposti kuljetettavaan ja pieneen tilaan menevään muotoon, jonka ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Fertilexin uutuuspelletin erityisenä vahvuutena on estää valumien siirtyminen vesistöön. Orgaanisessa pelletissä oleva hiili sitoo veden tehokkasti. Kuiva pelletti mahdollistaa sen, että kasvi pystyy täysmääräisesti hyödyntämään pelletin sisältämän ravinteen. Kemialliset lannoitteet eivät pysty samaan.

– Lietteen kuivatuksessa hyödynnetään kanojen tuottamaa lämpöenergiaa. Kanojen tuottamasta lannasta haihdutetaan vesi niiden itse tuottamalla energialla välittömästi kanalan yhteydessä.

Kuivasta lannasta valmistetaan ravinteikas, hajuton ja hygienisoitu pelletti. Fertilex-pelletti voidaan levittää tiloilla jo nyt olemassa olevilla kylvölannoittimilla ja pintalevittimillä. Tämä tarjoaa viljelijöille merkittävän säästön. Tiloille annetaan nyt mahdollisuus käyttää kotimaista, ravinnekierrätystä editävää orgaanista pellettiä kemiallisten lannoitteiden sijaan. Tuote on luomukelpoinen, mutta sopii myös tavanomaisten peltojen rikastuttajaksi, kertoo Fertilex Oy:n osakas ja asiantuntija KARI LARJAVA ja jatkaa vielä, että tuote sopii myös kuluttajien kukkaruukkuihin.

Fertilexin keskeisimpiä taustavaikuttajia ovat Munax Oy:n perustajaosakkaat Janne Torikka, Hannu Majander ja Juha Venno, asiantuntija Henrik Lindegrén sekä kananlannan jalostamista tutkineet Global EcoSolutions Oy:n Kari Larjava, Jyrki Uurtio ja Reijo Kohonen.
Fertilex Oy tulee käsittelemään 7 % koko Suomen kananlannasta ykkösvaiheessa.

Fertilex Oy toimitusjohtaja Jyrki Uurtio, puh. 040 1919995, jyrki.uurtio@ges.fi

Fertilex Oy hallituksen puheenjohtaja Janne Torikka, puh. 0500 420143, janne.torikka@munax.fi

Fertilex Oy asiantuntija Kari Larjava, puh. 040 5009673, kari.larjava@ges.fi

Fertilex Oy on perustettu tuomaan ratkaisu nestemäisten lietteiden muuttamiseksi kuivaksi pelletiksi. Fertilex-pelletti on kuiva, hajuton ja hygienisoitu luomukelpoinen lannoite niin maanviljelijöille kuin kotiin kukkaruukkuihin ja puutarhaan. www.fertilex.fi